jordi costa

Jordi Costa
Jordi Costa
Jordi Costa

FILM
 • 2016. EL DRON.
 • 2012. TOTS VOLEM LO MILLOR PER ELLA. Mar Coll
 • 2010. POSTKARTEN
 • 2003. BUEN VIAJE EXCELENCIA. Els joglars
 • 1999. BUENAVENTURA DURRUTI. Jean Louis Comolu
TELEVISION
 • 2013. KMM
 • 2013. LA RIERA
 • 2014. FASSMAN, EL INCREÍBLE HOMBRE RADAR
 • 2003. FRANCO EN VIC
 • 1988. SOM I MARAVELLA. Els joglars
 • 1989. YA SEMOS EUROPEOS. Els joglars
 • 1991. ORDEN ESPECIAL. Els joglars
 • 1995. VAYA DIA. Els joglars
THEATRE
 • 1997. DR. FLOID Y MR. PLÀ

 • 2001. UBÚ PRESIDENT

 • 2008. LA CENA

 • 2010. 2036 OMENA-G

LANGUAGES
SPANISH, CATALAN.